Centrum Działań Środowiskowych "Śródka" 2011

Centrum Działań Środowiskowych "Śródka" 2011

Centrum Działań Środowiskowych "Śródka", z siedzibą przy ul. Gdańskiej 1 (teren MOS) prowadzi swoją działalność w ramach projektu Pomoc - Aktywizacja - Wsparcie, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, m.in. na obszarze pilotażowym rewitalizacji Śródka.

Istotą jest realizacja działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz zapewnienie współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej. Działania te mają także na celu wspieranie, wzmacnianie i pobudzenie inicjatyw lokalnych, które to inicjatywy w swoich założeniach mają szeroko rozumianą poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym członków danej społeczności. Ważnym elementem działań środowiskowych jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie, koordynowanie działań o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, profilaktycznym, społecznym.

W 2011 r. rusza program bezpłatnych konsultacji prawnych i psychologicznych dla mieszkańców Poznania zamieszkujących w rejonie objętym projektem "Pomoc - Aktywizacja - Wsparcie" tj. Nowego Miasta. Poniżej zamieszczamy plakat ze szczegółowymi informacjami na ten temat.

Do CDŚ Śródka zapraszamy na bezpłatne porady prawne w środy od godz. 16:00 do 18:00. Zapisy przyjmowane są codziennie w CDŚ Śródka w godz. od 13:00 do 17:00.

Natomiast bezpłatne konsultacje psychologiczne odbywają się w CDŚ Śródka w każdy piątek od 16:00 do 18:00, zapisy codziennie od 13:00 do 17:00. Serdecznie zapraszamy!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej