System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Poznaniu

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem 2 641 punktów świetlnych na terenie Miasta Poznania.  Modernizacja polegać będzie na wymianie oświetlenia rtęciowego oraz sodowego na oprawy typu LED wyposażone w systemy indywidualnej redukcji natężenia strumienia świetlnego.

Dzięki realizacji projektu możliwa będzie redukcja poboru energii elektrycznej w godzinach nocnych oraz poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia w wysokości ok. 380 MWh rocznie.

Okres realizacji projektu 2014-2015.

Całkowita wartość projektu: 3 874 500,00
Wysokość dotacji: 1 740 204,00

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Polska Pomoc Rozwojowa
  • Aktualnie wyświetlana strona - System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)