Ekologiczne demonstratory 2019 WFOŚiGW

W drugiej połowie 2019 roku Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta wraz z Fundacją Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS z Poznania rozpoczęło 3. już edycję projektu ekologicznych demonstratorów.

Eko-demonstratory zostaną zainstalowane w kolejnych dziesięciu ogrodach przedszkolnych na terenie miasta Poznania do końca listopada tego roku.

Eko-demonstratory to elementy wykonane z materiałów naturalnych (roślinnych, drewnianych), które będą służyć prezentacji tematów ekologicznych i środowiskowych dzieciom przedszkolnym, np. domy dla owadów, podniesione rabaty wypełnione ziemią kompostową do nasadzeń roślinnych, wierzbowe szałasy, liczne rośliny pnące się czy krzewy owocowe.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci przedszkolnych oraz kadry przedszkolnej na temat zachodzących w środowisku procesów przyrodniczych. Eko-demonstratory mają w sposób łatwy i adekwatny do wieku dzieci pokazać, jak działa przyroda i jak w prosty sposób kształtować najbliższe środowisko przyrodnicze. Ponadto dzieci zyskają możliwość częstszego kontaktu z przyrodą, zarówno w formie zajęć jak i swobodnej zabawy, co wpłynie korzystniej na ich rozwój.

Przedsięwzięcie pn. "Demonstratory ekologiczne w poznańskich przedszkolach" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej