Dzieciniec pod Słońcem

Opis

Dzieciniec pod Słońcem powstał w 1928 roku nad Wartą, jako pierwszy w Poznaniu Ogród Jordanowski. Zbudowany został w stylu dworkowym i otoczony został pięknym francuskim ogrodem. Na dzieciniec składały się: bawialnia, jadalnia i łaźnia.

Projekt rewaloryzacji Dziecińca obejmował rewitalizację wraz z zagospodarowaniem terenu kompleksu zabytkowych obiektów pn. "Dzieciniec pod Słońcem", położonego przy ul. Droga Dębińska 21, wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków pod nr A 290 decyzją z dnia 8 września 1986r. Obszar ten jest również objęty ochroną konserwatorską, jako element zespołu urbanistyczno-architektonicznego Wildy, wpisanego do rejestru zabytków w ramach najstarszych dzielnic Poznania pod nr A 239 decyzją z dnia 6 października 1982r.

Wszystkie obiekty Dziedzińca pod Słońcem przeszły gruntowną rewitalizację. Budynki zostały przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Powstał także nowy budynek, w którym znajdują się pomieszczenia techniczne. Zadbano o nową nawierzchnię ścieżek i odnowiono schody prowadzące do ogrodu. Wymieniono ogrodzenie. Każdy z obiektów posiada klimatyzację.

Prace obejmowały również odrestaurowanie małej architektury i ogrodu Dziecińca pod Słońcem, założonego w stylu francuskim. Eksperci DEMIURG odnowili rzeźbę "Macierzyństwo", autorstwa polskiego rzeźbiarza Edwarda Haupta, a także odtworzyli zabytkową fontannę.

Zabytkową przestrzeń ogrodu jordanowskiego zagospodarowano tak, aby był on atrakcyjnym miejscem spacerów, wypoczynku, a przede wszystkim przestrzenią dla prowadzenia plenerowej działalności kulturalnej. W północnej części ogrodu powstał plac zabaw, a od strony ul. Piastowskiej - boiska do siatkówki plażowej.

Podczas modernizacji pomyślano także o osobach z dysfunkcjami. Na terenie kompleksu znajduje się plac zabaw dostępny dla dzieci z niepełnosprawnościami, a także makieta z opisem w alfabecie Braille'a. Obiekty znajdujące się na terenie kompleksu zostały naniesione do aplikacji TOTUPOINT. Dzięki temu osoby niewidome i słabowidzące mogą dowiedzieć się, w jakim dokładnie miejscu się znajdują.

Obszar Dziecińca został objęty monitoringiem wizyjnym, co zwiększy bezpieczeństwo osób korzystających z oferty MDK1 oraz wszystkich poznaniaków przebywających na jego terenie.

Harmonogram realizacji projektu

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu unijnemu (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

Prace rewitalizacyjne zakończyły się w połowie 2020 roku.

Stan realizacji

Wniosek o dofinansowanie "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu" uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z poddziałania 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017r.

Prace rewitalizacyjne zakończyły się w połowie 2020 roku.

Inwestycja prowadzona była przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Aktualności

Łazienki Rzeczne i Dzieciniec pod Słońcem odzyskały blask 23.09.2020

"Dzieciniec pod Słońcem" prawie gotowy 02.07.2019

Dzieciniec pod słońcem - podpisano umowę z wykonawcą 16.07.2018

Galerie zdjęć:

  • Dzieciniec pod słońcem - wizualizacje
    Dzieciniec pod słońcem - wizualizacje Dzieciniec pod słońcem - wizualizacje Dzieciniec pod słońcem - wizualizacje Dzieciniec pod słońcem - wizualizacje
Wróć do listy

sieci społecznościowe