Mapa Potrzeb Lokalnych

Rozpoczęła się aktualizacja Mapy Potrzeb Lokalnych śródmieścia Poznania, która opiera się na badaniu jakości przestrzeni poprzez geoankietę. Uwagi mieszkańców, przyczynią się do podniesienia atrakcyjności centrum miasta. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż pół godziny.

Głównym celem Mapy Potrzeb Lokalnych jest identyfikacja potrzeb i problemów lokalnych społeczności. Przeprowadzona jest w ramach Programu dla śródmieścia. Już od 15 maja za pomocą geoankiety mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie i doświadczenia związane z przestrzenią śródmieścia. Badanie dotyczy osiedli Jeżyce, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Stare Miasto, Św. Łazarz i Wilda.

Na jej wypełnienie mieszkańcy mają czas do 25 maja.

Na podstawie odpowiedzi mieszkańców powstanie raport, który będzie udostępniony na stronie internetowej Mapy Potrzeb. W ramach badania na początku czerwca przeprowadzone zostaną warsztaty dla mieszkańców i społeczności lokalnej.

Powyższe działania mają pomóc w realizacji lokalnych potrzeb i usprawnień takich jak nowe ławki i stojaki rowerowe, skwery czy udogodnienia dla niepełnosprawnych. Możliwe też będzie zorganizowanie wydarzeń kulturalnych. Zaangażowanie w proces dużej liczby mieszkańców pozwoli na identyfikację i wskazanie najpilniejszych oczekiwań społecznych.

Mapa Potrzeb Lokalnych jest realizowana przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania w ramach Programu dla śródmieścia. Narzędzia informatyczne zostały przygotowane przez Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i firmę Recoded.

Załączniki


Wskaż potrzeby śródmieścia na wirtualnej mapie 2016

Ruszyło badanie jakości przestrzeni - geoankieta, której wyniki posłużą do opracowania Mapy Potrzeb Lokalnych śródmieścia Poznania. Uwagi mieszkańców, przyczynią się do podniesienia atrakcyjności centrum miasta. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż pół godziny.

Identyfikacja potrzeb i problemów lokalnych społeczności to główny cel powstałej właśnie Mapy Potrzeb Lokalnych, która jest jednym z elementów Programu dla śródmieścia. Już od 14 marca za pomocą geoankiety mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie i doświadczenia związane z przestrzenią śródmieścia. Badanie dotyczy osiedli Jeżyce, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Stare Miasto, Św. Łazarz i Wilda.

Geoankieta jest pierwszym etapem tworzenia Mapy Potrzeb Lokalnych. Pod koniec kwietnia na podstawie odpowiedzi mieszkańców powstanie raport, które będzie udostępniony na stronie internetowej Mapy Potrzeb. Na tym jednak nie koniec. Przez cały kwiecień i maj poprzez internet, a także warsztaty na terenie każdego z Osiedli objętych programem, będzie można zgłaszać pomysły oraz propozycje inwestycji. Wyniki konsultacji zostaną przekazane radom osiedli jeszcze przed ustaleniem planu finansowego na 2017 r.

Te działania mają pomóc w realizacji lokalnych potrzeb i usprawnień takich jak nowe ławki i stojaki rowerowe, skwery czy udogodnienia dla niepełnosprawnych. Możliwe też będzie zorganizowanie wydarzeń kulturalnych. Zaangażowanie w proces dużej liczby mieszkańców pozwoli na identyfikację i wskazanie najpilniejszych oczekiwań społecznych.

Mapa Potrzeb Lokalnych jest realizowana przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania w ramach Programu dla śródmieścia. Narzędzia informatyczne zostały przygotowane przez Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i firmę Recoded. Projekt współfinansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

BKPiR/biuro prasowe


Mapa Potrzeb Lokalnych - warsztaty 2013

W dniu 30 lipca 2013 roku odbyły się warsztaty, których celem było opracowanie Map potrzeb lokalnych. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele śródmiejskich rad osiedli: Jeżyce, Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria, Stare Miasto, Św. Łazarz, Wilda. Łączna liczba uczestników wyniosła 13 osób.

Poszczególne rady osiedli zostały poproszone przed warsztatem o przygotowanie listy problemów i potrzeb, uszeregowanych w 5 kategorii: bezpieczeństwo, porządek, zieleń i rekreacja, infrastruktura oraz inne. Warsztat zapoczątkowała prezentacja dotycząca ogólnych założeń oraz celów Programu dla Śródmieścia. Następnie przedstawiciele poszczególnych rad poproszeni zostali o krótkie zreasumowanie najważniejszych problemów występujących na obszarze osiedli oraz przedstawienie sposobu zbierania danych oraz identyfikacji problemów oraz potrzeb.

Konkluzje skłoniły uczestników warsztatu do weryfikacji i rozwinięcia list problemów potrzeb. Kolejnym etapem prac było lokalizowanie poszczególnych problemów potrzeb na mapie przedstawiającej śródmieście Poznania.

Rezultatem warsztatu są: mapa potrzeb lokalnych zawierająca tabelaryczny spis problemów i potrzeb oraz mapę ze zlokalizowanymi problemami / potrzebami. Na mapie przedstawiono 149 problemów/potrzeb, zaś w tabelach przedstawiono ich 140 W kontekście całego śródmieścia przeważają problemy dotyczące związane z bezpieczeństwem, zielenią oraz infrastrukturą techniczną.

Załączniki