Odmień swoje podwórko 2019 - warsztaty projektowe

Po raz dziesiąty odbywa się w Poznaniu akcja "Odmień swoje podwórko" realizowana przez Miasto Poznań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. W ostatnich dnia czerwca (28 i 29 czerwca) w Inkubatorze Kultury Pireus przy ul. Głogowskiej 35 odbyły się warsztaty projektowe

W akcji wzięło udział 5 zespołów złożonych z przedstawicieli społeczności lokalnych, stowarzyszeń, radnych osiedlowych, którzy wspólnie z ekspertami i specjalistami stworzyli projekty zagospodarowania swoich podwórek: przy ul. Zakątek, ul. Gdańskiej, ul. Łukaszewicza, ul. Wiejskiej oraz ul. Kłuszyńskiej.

Warsztaty prowadziła dr hab. inż. arch. Dominika Pazder z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Wśród ekspertów znaleźli się pracownicy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: mgr inż. Grażyna Naser i mgr inż. Mateusz Sowelo, a wśród specjalistów znaleźli się studenci poznańskich uczelni wyższych: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Artystycznego, którzy angażowali się w pracę każdego zespołu, służąc im fachową pomocą.

Warsztaty projektowe, będące pierwszym etapem całej akcji, obejmowały m. in. przedstawienie uwarunkowań poszczególnych miejsc, określenie głównych potrzeb i problemów, tworzenie koncepcji i projektów w grupach projektowych oraz omówienie planu działania i kolejnych kroków.

Termin organizacji następnego etapu, terenowego przewidziany jest na wrzesień/październik tego roku.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej