Projekt Chwaliszewo

Forma przestrzenna jako Most Chwaliszewski

25 lutego 2011 r. o godz. 15.00 w holu Urzędu Miasta Poznania odbył się wernisaż prac studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego, którzy w okresie semestru zimowego pracowali nad formą przestrzenną nawiązującą do historycznego Mostu Chwaliszewskiego.

Na wystawie prezentowane są plansze oraz makiety, powstałe w katedrze Scenografii UA pod kierunkiem ad. dra Piotra Tetlaka, według wytycznych przygotowanych przez Oddział Rewitalizacji Biura Koordynacji Projektów UMP, w ramach realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji.

Wystawa ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat formy przestrzennej, która mogłaby w przyszłości pojawić się na Chwaliszewie lub w Starym Korycie Warty, jako element mówiący o historii tego miejsca.

Wystawę można oglądać do 20 marca br. w budynku Urzędu Miasta Poznania przy Pl. Kolegiackim 17, w holu na parterze przy salach sesyjnych.


"Moje miejsce" filmy związane z Chwaliszewem, Śródką i Jeżycami

Studenci Uniwersytetu Artystycznego w Katedrze Animacji pod kierunkiem dr hab. Macieja Ćwieka prof. ndzw. UAP przez okres semestru letniego przygotowywali filmy związane z terenami objętymi Miejskim Programem Rewitalizacji pt. "Moje miejsce".

Celem pracowni jest realizacja zagadnień związanych ze specyfiką realizacji obrazu animowanego, przy użyciu współczesnych narzędzi (komputer, wideo) oraz przekazanie wiedzy i przygotowanie praktyczne w zakresie tworzenia komunikatu wizualnego, zbudowanego z różnorodnych środków przekazu (obrazu, dźwięku). W ramach nawiązanej z Urzędem Miasta Poznania współpracy Oddział Rewitalizacji zaproponował tematykę poświęconą dzielnicom objętym MPR: Śródki, Chwaliszewa i Jeżyc. Studenci w mniejszych grupach projektowych spotkali się lokalnymi liderami z danych trenów, którzy przedstawili sylwetkę dzielnicy.

Powstało w sumie 6 filmów:

Chwaliszewo:

"Chwaliszewo" Tomasz Pilarski (48s.),

"Gołębie" Krzysztof Raczkowski (50s.)

Śródka:

"Śródka Pochód Gigantów" D.Szymanek (1min),

"Moje miejsce" Mateusz Gudel (44s.),

"Śródka" Kamil Helbin (43s.)

Jeżyce:

"Jeżycko" Gosia Wojtkowiak (1min 33s.)

Filmy zostały zaprezentowane 5 czerwca na wystawie końcoworocznej Uniwersytetu Artystycznego oraz 1 lipca w Urzędzie Miasta Poznania podczas otwarcia prakryk studenckich.


Dzień Sąsiada na Chwaliszewie 2010

13 czerwca 2010 r. od godz. 15:30 do 20:00 w Starym Korycie Warty, przy KontenerART odbyło się pierwsze Święto Sąsiadów na Chwaliszewie. Organizatorami tego wydarzenia byli Stowarzyszenie Chwaliszewo, KontenerArt oraz Urząd Miasta Poznania.

Program obchodów Święta Sąsiadów na Chwaliszewie był tworzony wspólnie przez wiele instytucji i organizacji:

All for Planet,

Filia Biblioteki Raczyńskich nr 11,

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1,

Komenda Miejska Policji,

Parafia p.w. Wszystkich Świętych,

Stowarszyszenie Noga Dzika,

Stowarszyszenie Wędrowni Architekci,

Straż Miejska Miasta Poznania,

Szkoła Podstawowa nr 40,

Teatr z głową w chmurach,

Wyższa Szkoła Logistyki.

Tego dnia czekały na mieszkańców Chwaliszewa liczne konkursy i atrakcje: teatrzyk dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 40 pt. "Świat się kręci, świat wiruje", zabawy ruchowe dla dzieci "Wesołe wyścigi" oraz konkurs plastyczny "Spotkanie z kredką i ołówkiem", przygotowane przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 40, spotkanie z Janem Hyjkiem i czytanie bajek dla dzieci, przygotowane przez Filię Biblioteki Raczyńskich.

Ponadto konkurs wiedzy o Chwaliszewie dla dorosłych i dla dzieci, koncert organowy w kościele Wszystkich Świętych w wykonaniu prof. Sławomira Kamińskiego, warsztaty architektoniczne przygotowane przez Stowarzyszenie Wędrowni Architekci, zwiedzanie znanego i nieznanego Chwaliszewa z przewodnikiem, pokaz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, happening "Retrogimnastyka" poprowadzony przez stowarzyszenie Noga Dzika i All for Planet, huśtawka 360 st., ścianka wspinaczkowa, mega piłkarzyki - boisko pneumatyczne, Wartuś - maskotka Straży Miejskiej, stoisko Komendy Miejskiej Policji - Komisariat Stare Miasto, stoisko Wyższej Szkoły Logistyki a także loteria fantowa i grochówka.

Święto Sąsiadów zakończyło się plenerowym pokazem filmu pt. "Jeszcze dalej na północ".


Warsztaty Iluminacji Świątecznych 2010

26 i 27 lutego 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 40, przy ul. Garbary 82, w ramach realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji odbyły się Warsztaty Światła, których tematem było zaprojektowanie iluminacji świątecznych na ulicy Chwaliszewo oraz na ulicy Staszica na Jeżycach. W sobotni wieczór, na zakończenie spotkania, na Starym Rynku zostało wypuszczonych 50 lampionów życzeń.

Wspólnie z Urzędem Miasta Poznania warsztaty organizował Zarząd Dróg Miejskich oraz Stowarzyszenie Piękne Jeżyce i Stowarzyszenie Chwaliszewo. Podczas warsztatów powstały pomysły na iluminację świąteczną, która jest spójna z miejscem w którym się pojawi i podkreśla jego charakter. Może dziwić fakt, że tego typu wydarzenie organizowane jest właśnie teraz - w lutym. Do Świąt Bożego Narodzenia przecież jeszcze daleko. Pod względem technicznym jest to jednak najlepszy moment - firmy projektujące i realizujące dekoracyjne oświetlenie miasta właśnie wczesną wiosną zabierają się do pracy koncepcyjnej. Poza tym wszyscy mamy jeszcze w pamięci dekoracje świąteczne z tego roku.

Pierwszego dnia warsztatów zaproszeni urbaniści, architekci i artyści z Poznania oraz mieszkańcy dzielnic zostali wprowadzeni w tematykę dekoracyjnego oświetlania przestrzeni miejskiej. Zapoznali się też z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w tej dziedzinie. Prezentację na ten temat przygotował przedstawiciel firmy Eneos. Po części wykładowej rozpoczęła się praca w zespołach, której kontynuację zaplanowano na sobotę. Ostatnim etapem warsztatów była prezentacja najlepszych pomysłów, które być może w przyszłym roku uda się zrealizować. Wszystkie pomysły zostały pozytywnie ocenione przez arch. Andrzeja Nowaka - Architekta Miejskiego oraz p. Borysa Fromberga - zastępcę Dyrektora Biura Promocji Miasta.

W tym samym czasie, kiedy dorośli projektowali iluminacje, dzieci, które przyszły wraz ze swoimi rodzicami, mogły wziąć udział w warsztatach przygotowanych przez Stowarzyszenie Horyzonty.

Na koniec wszyscy uczestnicy warsztatów przy akompaniamencie bębnów i trąbki przeszli na Stary Rynek, gdzie wypuszczono 50 latających lampionów życzeń. Wszystkim uczestnikom warsztatów serdecznie dziękujemy.


Warsztaty edukacji architektonicznej "Międzymoście" 2008

2 czerwca 2008 r. od godz. 10:00 do 20:00 na placu Międzymoście odbywał się Festyn Architektoniczny "Międzymoście", organizowany przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania oraz Stowarzyszenie Wędrowni Architekci.

Podczas festynu odbył się cykl warsztatów edukacyjnych, które wprowadziły dzieci i młodzież w proces kreatywnego kształtowania przestrzeni publicznej miasta. Na każdego uczestnika czekała okolicznościowa koszulka oraz zestawy "młodego architekta" do budowy własnych konstrukcji w domu. Udział we wszystkich warsztatach był bezpłatny.

Zajęcia prowadzili nauczyciele akademiccy oraz architekci, a także wolontariusze mający wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. A warsztaty były bardzo atrakcyjne:

"Ulica jak malowana - Rzeka w mieście" - warsztaty plastyczne. Malarskie projekty nowej zabudowy Placu Międzymoście według dziecięcych wyobrażeń.

"Zbuduj Własny Most" - budowanie w skali szkieletów konstrukcji mostów, inspirowane przykładami istniejących budowli. Dzieci i młodzież, pod kierunkiem architektów, analizowały wpływ konstrukcji na wytrzymałość i formę mostów.

"Wypleć Swój Umysł" - po zapoznaniu się z podstawowymi splotami wilkiniarskimi, metodami wyplatania i mocowania wikliny dzieci projektowały i wykonywały własne formy dekoracyjne.

"Warsztat Niespodzianka" - budowa małej formy architektonicznej z klocków.

"Niebieska Rzeka Tańca" - podczas trwania festynu architektonicznego dzieci i młodzież bawili się także podczas tańców korowodowych zakończonych koncertem grupy folkowej "Charivari".

Jednym z ważniejszych punktów programu festynu była budowa instalacji (o szkieletowej konstrukcji) "przęsło mostu". Przy ścisłej współpracy osób z Warsztatów Dawnego Budowania udało się zbudować dwa symboliczne przęsła mostu Chwaliszewskiego: tradycyjnego i nowoczesnego. Istalacje mostu mają za zadanie ukazać związki z historycznym charakterem miejsca i szansą na realizację współczesnych myśli rewitalizacyjnych na terenie zasypanego, starego koryta Warty. Stały się też miejscem ekspozycji historycznych zdjęć Chwaliszewa i Starego Koryta Warty.

Akcja edukacji architektonicznej "Międzymoście" odbyła się w ramach realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji oraz obchodów Roku Klimatu i Środowiska.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej