Stare Koryto Warty

"Re-wita Stare Koryto 3" 2017

Warsztaty poświęcone są zagadnieniom rewaloryzacji północnego fragmentu Starego Koryta rzeki Warty w Poznaniu. Chcemy zastanowić się wspólnie - w gronie mieszkańców miasta i dzielnicy, artystów, architektów krajobrazu, architektów i urbanistów - jak powinien w przyszłości wyglądać ten teren, aby mógł nas wszystkich cieszyć swoim pięknem i funkcjonalnością. Porozmawiamy o naszych potrzebach, preferencjach i pomysłach dotyczących zagospodarowania i codziennego użytkowania tego obszaru.

Celem jest wypracowanie wspólnej wizji rozwoju północnego fragmentu Starego Koryta jako ważnej przestrzeni publicznej zlokalizowanej w samym sercu Poznania - w odniesieniu do całego układu dawnej odnogi Warty oraz w kontekście tak wartościowego kulturowo i historycznie sąsiedztwa Ostrowa Tumskiego i Starego Rynku. Dążymy do określenia współczesnej roli tego obszaru i nadania mu nowego znaczenia poprzez wyartykułowanie jego historycznej przeszłości i wprowadzenie współcześnie atrakcyjnych rozwiązań przestrzennych.

Termin:

17.03.2017 w godz. 17.00-19.00

18.03.2017 w godz. 11.00-16.00

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Mieszka I, ul. Garbary 82, Poznań

Prowadzący: dr arch. Dominika Pazder, Daria Bulczyńska

Zapisy:

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie mejlem na adres: fundacjamadeinart@gmail.com

więcej informacji: 504 260 863

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Projekt współfonansowany z środków Miasta Poznania.

Załączniki


"Re-wita Stare Koryto 2" 2013

W dniach 11 i 12 kwietnia 2013 roku w Pawilonie Nowej Gazowni odbyły się warsztaty RE-WITA STARE KORYTO WARTY.

Stare Koryto Warty nie może być obecnie przywrócone do swej pierwotnej funkcji bez kosztownej regulacji biegu rzeki Warty. Mimo to, po czterdziestu latach od zasypania, ma szansę stać się atrakcyjną przestrzenią publiczną łącząca nabrzeża istniejącego dziś, czynnego koryta rzeki. Trwałe i całościowe urządzenie Starego Koryta Warty wiąże się z długotrwałym i stopniowym procesem przekształceń.

Dwa lata temu zorganizowane zostały pierwsze warsztaty "Re-wita Stare Koryto". Celem pierwszej edycji warsztatów było poszukiwanie pomysłów na ożywienia kulturalne tej przestrzeni. Kolejne warsztaty, miały za cel stworzenie wytycznych, które staną się punktem wyjścia do stworzenia konkretnego już projektu zagospodarowania Starego Koryta Warty i jego późniejszej realizacji, który pozwoli na stworzenie w tym miejscu atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów wykorzystującej potencjał położenia przy Trakcie Królewsko-Cesarskim, łączącym Stary Rynek z Ostrowem Tumskim.

Warsztaty zostały zrealizowane przez Urząd Miasta Poznania wspólnie ze Stowarzyszeniem Chwaliszewo i Radą Osiedla Stare Miasto. Uczestników powitał Prezydent Miasta Poznania Tomasz Jerzy Kayser.

W warsztatach wzięły udział 34 osoby. Mieszkańcy w różnym wieku, przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, przedstawiciele środowiska akademickiego i artystycznego (przedstawiciele Uniwersytetu Artystycznego), architekci i projektanci zieleni oraz wzornictwa przemysłowego, inżynierowie komunikanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych m.in. zajmujących się animacją społeczno-kulturalną sąsiedniej Śródki.

Warsztaty odbyły się przy użyciu metody Future City Game zmodyfikowanej na potrzeby pracy nad wytycznymi. Punktem wyjścia była wizja lokalna - spacer po Starym Korycie z przewodniczką miejską - Karoliną Dąbrowską oraz prezentacja Anny Rybarczyk-Robak o historii Starego Koryta i podejmowanych dotychczas działań zmierzających do jego rewaloryzacji.

Następnie uczestnicy stworzyli diagnozę problemów, stanowiących kontekst dla planowanych zmian w Starym Korycie Warty oraz określili pożądane kierunki zmian tego miejsca. Potem opracowali bazę potrzeb użytkowników aktualnych i potencjalnych tej przestrzeni publicznej.

Pracując w zespołach uczestnicy proponowali własną, całościową wstępną koncepcję zagospodarowania terenu i zasad jego funkcjonowania opartych o analizę potrzeb użytkowników. Koncepcje miały szkicowy charakter, a wejście w rolę projektanta służyło zastanowieniu się nad miejscami trudnymi, konfliktogennymi, kwestiami spornymi, co umożliwiło w następnym etapie cofnięcie się o krok i zastanowienie nad wytycznymi do przyszłego projektu zagospodarowania Starego Koryta, który zostanie zrealizowany przez profesjonalnych projektantów.

Uczestnicy warsztatów nie rywalizowali w poszukiwaniu jak najbardziej atrakcyjnych rozwiązań, a współpracowali w opracowaniu wytycznych do rewitalizacji terenu Starego Koryta. Myśląc o różnych scenariuszach przyszłego funkcjonowania Starego Koryta dyskutowali o tym, co jest w nich wspólne i co je dzieli, aż do ustalenia grupowego stanowiska.

Załączniki


"Re-wita Stare Koryto" 2010

24 i 25 maja 2010 r. w pomieszczeniach KontenerArt w Starym Korycie Warty w Poznaniu odbyła się gra strategiczna dotycząca rewitalizacji Starego Koryta Warty, realizowana w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji dla m. Poznania. Organizatorami gry byli: Stowarzyszenie Chwaliszewo, KontenerArt, British Council oraz Miasto Poznań.

Warsztaty zostały oparte na metodologii gry "Miasto przyszłości", będącej częścią projektu "Creative Cities" ("Kreatywne miasta"), opracowanej przez British Council i przeprowadzonej w kilkunastu metropoliach świata.

Przedmiotem gry było znalezienie takich pomysłów na zagospodarowanie i ożywienie Starego Koryta Warty, aby stało się atrakcyjnym miejscem przy Trakcie Królewsko-Cesarskim, łączącym Stary Rynek z Ostrowem Tumskim. Miejscem chętnie odwiedzanym przez poznaniaków i turystów, miejscem działań kulturalnych.

Projekt miał formę dwudniowych warsztatów. Całą grą zarządzał Mistrz Gry - pani Monika Komorowska, która przeprowadziła uczestników przez poszczególne etapy projektowania. W grze wzięli udział reprezentanci różnych środowisk: architekci, urbaniści, artyści, przedstawiciele stowarzyszeń pozarządowych, mieszkańców oraz urzędnicy, którzy zostali podzieleni na trzy grupy.

Gracze otrzymali zestaw narzędzi pomocnych w realizacji zadań i dokumentowaniu ich pomysłów. Ostatnim krokiem, w którym wzięli udział zarówno grający, jak i obserwatorzy to ocena wszystkich wypracowanych koncepcji. Kryteria, jakie były brane pod uwagę to m.in.:

atrakcyjność - czy są pomysłowe?

innowacyjność - czy stworzą nową jakość?

zbieżność z wyzwaniami lokalnymi i ogólno krajowymi,

związanie ze społecznością - czy znajdą wsparcie ludzi?

trwałość - czy będą wywierać trwały i pozytywny wpływ?

możliwość wykonania - czy dysponujemy zasobami, które umożliwią ich realizację?

W wyniku gry powstały trzy projekty na zagospodarowanie i ożywienie Starego Koryta Warty a także Chwaliszewa. Projekty te zostały wywieszone w pomieszczeniach KontenerART tak, aby każdy mogł się z nimi zapoznać. Przy rozwieszonych planszach znajduje się skrzynka, do której można wrzucać karteczki ze swoimi pomysłami bądź też uwagami nt. zagospodarowania i funkcjonowania Starego Koryta Warty, do czego serdecznie zachęcamy.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej