Programu Najmu Lokali "Otwarta Strefa Kultury - Łazarz"

Rozpoczęła się druga edycja Programu Najmu Lokali "Otwarta Strefa Kultury - Łazarz".

Organizatorami konkursu są Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, inicjatywa Otwarta Strefa Kultury - Łazarz i Rada Osiedla Św. Łazarz. Partnerem konkursu jest Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL). Szczegóły dotyczące lokali oraz wymogów konkursu znajdują się w załącznikach.

Konkurs oferuje preferencyjne warunki najmu dla 6 lokali ZKZL na Dolnym Łazarzu. W konkursie wybrane zostaną najciekawsze propozycje działań kulturalno - społecznych, a ich pomysłodawcy uzyskają akredytację do podpisania umowy preferencyjnego najmu wybranego lokalu. Warunkiem jest, aby proponowana działalność była otwarta na mieszkańców Łazarza i pozytywnie oddziaływała na dzielnicę.

Aby wziąć udział w konkursie należy swój pomysł opisać we wniosku i przesłać propozycję na adres pireus@um.poznan.pl do dnia 2 lutego 2018 roku (piątek).

W ramach konkursu przewidujemy "Dni Otwarte" - czyli wizyty w oferowanych lokalach, które odbędą się w dniach 9 stycznia (wtorek) oraz 11 stycznia (czwartek) o godz. 9:00. Spotkanie przed Inkubatorem Kultury Pireus przy ul. Głogowskiej 35 w Poznaniu.

Osoby zainteresowane konkursem mogą również indywidualnie umawiać się na oglądanie wybranych lokali - w tym celu należy skontaktować się z Panią Joanną Lipczyńską z ZKZL pod numerem telefonu +48 570 335 495 (kontakt wyłącznie w celu odwiedzenia lokalu, a nie udzielenia informacji na temat konkursu).

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej