Przebudowa skweru Eki z Małeki - prace nad koncepcją

Miejsce odpoczynku i rekreacji, przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych lub sąsiedzkich aktywności? To tylko niektóre z propozycji na zagospodarowanie skweru Eki z Małeki. Na przełomie lutego i marca gotowa będzie pierwsza wersja koncepcji przebudowy tego miejsca.

Okazją do rozpoczęcia rozmowy z mieszkańcami Łazarza na temat przyszłości skweru Eki z Małeki był ubiegłoroczny Parking Day. Wtedy to zamknięto dla ruchu położony przy skwerze fragment ul. Łukaszewicza, a powstały w ten sposób plac stał się przestrzenią różnego rodzaju aktywności. Pojawiły się stoły i siedziska, zorganizowano warsztaty i animacje dla najmłodszych. Można było wziąć udział w przejażdżce rykszą, obejrzeć wystawę zdjęć dawnego Łazarza czy też kupić produkty lokalnych sklepów i gastronomii. Dzień pełen atrakcji zwieńczył koncert Orkiestry Prowincjonalnej. Wtedy też rozpoczęły się konsultacje społeczne poświęcone przyszłości skweru.

Aby koncepcja przebudowy skweru Eki z Małeki w jak największym stopniu odzwierciedlała oczekiwania mieszkańców, konsultacje rozpoczęły się zanim jeszcze projektanci przystąpili do pracy. Pierwszym działaniem był projekt badawczy, który zrealizował zespół pod kierownictwem Hanny Rzepeckiej. Podczas Parking Day badacze rozmawiali z mieszkańcami i zbierali pomysły zmian na skwerze. Przeprowadzono badanie ankietowe, dzięki któremu zebrano opinie 111 osób. Ankietę można było wypełnić w formie papierowej - była ona dostarczana do skrzynek pocztowych na ulicach sąsiadujących ze skwerem, jak również w postaci elektronicznej - informacja o ankiecie została umieszczona na dedykowanej stronie na Facebooku. Dodatkowo przeprowadzono 21 wywiadów pogłębionych, w których uczestniczyli lokalni aktywiści, mieszkańcy okolicy skweru i przedsiębiorcy.

Informacje zebrane w ramach badania pozwoliły na wyszczególnienie 120 wniosków. Stanowiły one podstawę do dyskusji w ramach warsztatów projektowych, które odbyły się w listopadzie ubiegłego roku. Uczestniczyli w nich mieszkańcy, aktywiści, specjaliści ZDM i projektanci, a efektem ich pracy było wyznaczenie kierunków zmian na skwerze w dwóch obszarach: architektonicznym, czyli przebudowy skweru i aktywności społecznych.

Ten wieloetapowy proces pozwolił na dogłębną i rzetelną analizę potrzeb, jak i obaw mieszkańców Łazarza wobec skweru Eki z Małeki. Wyniki badania i warsztatów zostały przekazane architektom, odpowiedzialnym za przygotowanie koncepcji przebudowy skweru.

Zakończenie prac nad pierwszą wersją koncepcji planowane jest na przełomie lutego i marca br. Nie oznacza to jednak końca konsultacji z mieszkańcami. Przeciwnie - dopiero wtedy przyjdzie czas na "punkt kulminacyjny" prowadzonego od września dialogu. W marcu zorganizowane zostanie drugie spotkanie. Jego przedmiotem będzie ocena na ile potrzeby i oczekiwania mieszkańców na zagospodarowanie skweru zostały odzwierciedlone w przygotowanej przez architektów koncepcji.

ZDM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej