"Jeżyce - Północ", częśc E i F, II etap - 26 marca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - Północ", część E i F w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w poniedziałek, 26 marca 2018 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Specjalnych nr 106 ul. Janickiego 22 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Derc - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 90, Adrian Taratajcio - koordynator projektu, tel. 61 639 64 88, Filip Walkowiak - koordynator projektu, tel.61 639 64 89;

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Konsultacje społeczne potrwają od 26 marca do 16 kwietnia 2018 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej