"Podolany Południe", I etap - 19 października 2017 r.

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do projektu planu, odbędzie się w czwartek, 19 października 2017 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 62 na ul. Druskienickiej 32 w Poznaniu.

Kontakt: kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna: Adam Kijowski - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 8455 064, Agnieszka Ambroziak - koordynator projektu, tel. 61 8455 065.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61 878 15 03

Zbieranie wniosków do projektu planu potrwa od 19 października do 10 listopada 2017 r.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu i zgłaszania swoich wniosków do planu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej