Dla obszaru "Darzybór", I etap - 20 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Darzybór" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu, odbędzie się w poniedziałek, 20 maja 2019 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 55 na ul. Szpaków 1 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 20 maja do 12 czerwca 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Katarzyna Derda - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 84, Dariusz Marcinek i Adrian Rutkowski - koordynatorzy projektu, tel. 61 639 64 82 i 61 639 64 83.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Joanna Francuz-Jankowska, tel. 61 878 15 34.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej