W rejonie ul. Unii Lubelskiej, II etap - 14 grudnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Unii Lubelskiej" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionych dwóch projektów planów, odbędzie się w czwartek, 14 grudnia 2017 r. o godzinie 17.00 w Zespole szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1 w Poznaniu.

Kontakt: kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Kijowski - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639-64-87, Andżelika Maik - koordynator projektu, tel. 61 639-64-85.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61 878 15 03

Zbieranie opinii na temat projektu planu potrwa od 14 grudnia do 05 stycznia 2018 r.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu i przekazywania swoich opinii i sugestii dot. planu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej