Łacina -Południe - częsć B, II etap - 17 grudnia 2018

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina- Południe - część B" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. o godzinie 17.00w Szkole Podstawowej nr 19 os. Oświecenia 1 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 17 grudnia 2018 r. do 8 stycznia 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Katarzyna Derda - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 84, Łukasz Brodnicki i Dariusz Marcinek - koordynatorzy projektu, tel. 61 639 64 83.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej