"Świerczewo - część D" , II etap - 6 i 27 sierpnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część D" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w  dwóch terminach do wyboru, w poniedziałek, 06 sierpnia 2018 r. i 27 sierpnia 2018 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 79 na ul. Jesionowej 14 (wejście od ul. Jarzębowej 5) w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach!

Konsultacje społeczne potrwają od 06 do 31 sierpnia 2018 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Derc - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 90, Adrian Taratajcio - za kierownika, koordynator projektu, tel. 61 639 64 88, Filip Walkowiak - koordynator projektu, tel. 61 639 64 89.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej