Otwarte spotkanie z mieszkańcami dotyczące wizji zagospodarowania placu Bernerdyńskiego, 13 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy i serdecznie zapraszamy w czwartek, 13 grudnia 2018 r. na otwarte spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania placu Bernardyńskiego w Poznaniu

Jesteśmy już po warsztatach urbanistycznych! 21 listopada 2018 r. odbyły się warsztaty urbanistyczne. W siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wspólnie dyskutowaliśmy na temat szczegółowych wytycznych projektowych zagospodarowania przestrzeni Placu Bernardyńskiego.

Teraz serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie z mieszkańcami, na którym zaprezentujemy wytyczne do dalszego projektowania. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17.00 w Sali Sesyjnej nr 3 w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy do wspólnej rozmowy o przyszłym kształcie placu Bernardyńskiego!

Planowane konsultacje są organizowane w ramach procedury sporządzania projektu mpzp "W rejonie placu Bernardyńskiego " jako dodatkowe działania partycypacyjne, uzupełniające dwuetapowe konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp, które się już odbyły. Planowane konsultacje obejmować mają warsztaty urbanistyczne, spotkanie informacyjne podsumowujące warsztaty oraz dwudziestodniowy termin zbierania opinii uczestników konsultacji.

Konsultacje społeczne potrwają od 21 listopada do 31 grudnia 2018 r.

Od 13 do 31 grudnia 2018 r. swoje opinie i sugestie dotyczące planu można będzie przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Wytyczne powinny uwzględniać potrzeby mieszkańców oraz kupców, z jednoczesnym zachowaniem wymogów konserwatorskich. Zależy nam na wypracowaniu rekomendacji, które pozwolą na znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. jak zaplanować stragany i pawilony w odpowiedniej liczbie w strefie handlowej placu?
  2. gdzie powinna zostać zlokalizowana toaleta publiczna?
  3. gdzie powinny znajdować się kontenery na odpady?
  4. jak urządzić strefę rekreacyjną placu?
  5. w jaki sposób uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych?

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Katarzyna Chorążewicz - z-ca kierownika zespołu projektowego, tel. 61 639 69 10, Łukasz Olędzki - koordynator programu konsultacji, tel. 61 639 64 66.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Joanna Francuz-Jankowska, tel. 61 878 15 34.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej