"Rejon Ostrowa Tumskiego - część północna A", II etap - 30 października 2017 r.

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Ostrowa Tumskiego - część północna A" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w poniedziałek, 30 października 2017 r. o godzinie 17.00 w Budynku Głównym Bramy Poznania ICHOT na ul. Gdańskiej 2 w Poznaniu.

Kontakt: kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Katarzyna Derda - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 8455 041, Dariusz Marcinek - koordynator projektu, tel. 61 8455 042.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka - Prewicz, tel. 61 878 15 03

Zbieranie opinii na temat projektu planu potrwa od 30 października do 17 listopada 2017 r.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu i przekazywania swoich opinii i sugestii dot. planu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej