"Morasko - Radojewo - Umultowo", klin zieleni w rejonie ulicy Radojewo i Nadwarcianskiej, II etap - 27 lutego 2020

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ""Morasko - Radojewo - Umultowo", klin zieleni w rejonie ulicy Radojewo i Nadwarcianskiej"w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w czwartek, 27 lutego 2020 r.  o godzinie 17.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 9, ul. Umultowska 114 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 27 lutego do 13 marca 2020 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Marcin Piernikowski - z-ca kierownika zespołu projektowego, tel. 61 639 64 82, Łukasz Brodnicki - koordynator projektu, 61 639 64 82.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej