Obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" dla klina zieleni w rejonie ulicy Okolewo w Poznaniu, II etap - 26 listopada 2019

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" dla klina zieleni w rejonie ulicy Okolewo w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się we wtorek, 26 listopada 2019 r. o godzinie 17.00 w Siedzibie Rady Osiedla Morasko- Radojewo,  ul. Morasko 57 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 26 listopada do 17 grudnia 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna: Adam Kijowski - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 87, Magdalena Drabent - z-ca kierownika zespołu projektowego i koordynatorka projektu, tel. 61 639 64 85.
Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej