"Morasko - Radojewo - Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka oraz "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część C, II etap - 29 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Morasko - Radojewo - Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka oraz "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionych projektów planów, odbędzie się w czwartek, 29 listopada 2018 r. o godzinie 17.00w siedzibie Rady Osiedla Morasko - Radojewo na ul. Morasko 57 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 29 listopada do 17 grudnia 2018 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Marcin Piernikowski - z-ca kierownika zespołu projektowego, tel. 61 639 64 83, Danuta Rybarczyk i Agata Leraczyk -  koordynatorki projektu, tel. 61 639 64 82, 

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej