"W rejonie ulic Serbska, Murawa, Słowiańska i Naramowicka" w Poznaniu, I etap - 7 marca 2019

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Serbska, Murawa, Słowiańska i Naramowicka" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu, odbędzie się w czwartek , 7 marca 2019 r. o godzinie 17.00 w Osiedlowym Domie Kultury "Pod Lipami", aleja Pod Lipami 108A w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 7 do 28 marca 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Derc - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 90, Tomasz Rymarski i Patrycja Perz - koordynatorzy projektu, tel. 61 639 64 89.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej