"Umultowo Wschód", I etap - 10 grudnia 2019

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Umultowo Wschód" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu, odbędzie się we wtorek, 10 grudnia 2019 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 na ul. Umultowskiej 114 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 10 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna: Joanna Grabarkiewicz - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 79 12, Hanna Sałanowska i Dagmara Deja -koordynatorki projektu, tel. 61 639 79 12.
Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej