"Łacina - Południe - część A", II etap - 27 czerwca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w czwartek, 27 czerwca 2019 r. o godzinie 17.00 Szkole Podstawowej nr 19 na os. Oświecenia 1 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 27 czerwca do 19 lipca 2019 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt: Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Katarzyna Derda - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 84, Łukasz Brodnicki i Dariusz Marcinek - koordynatorzy projektu mpzp, 61 639 64 83.
Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Joanna Francuz-Jankowska tel. 61 878 15 34.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej