"Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. Huby Moraskie oraz "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej, II etap - 12 października 2017 r.

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. Huby Moraskie w Poznaniu oraz dla obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionych projektów planów, odbędzie się w czwartek, 12 października 2017 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Rady Osiedla Morasko - Radojewo na ul. Morasko 57 w Poznaniu.

Kontakt: kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący: Marcin Piernikowski - z-ca kierownika zespołu projektowego (061 8455 047), Łukasz Brodnicki - koordynator projektu (061 8455 042)

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka - Prewicz, tel. 061 878 1503

Konsultacje społeczne - zbieranie opinii na temat obu projektów planów potrwają od 13 października do 26 października 2017 r.

Zapraszamy na spotkanie i zachęcamy do przesyłania swoich uwag do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej