"Morasko - Radojewo - Umultowo", rejon ulicy Lewandowskiego, część A, II etap - 22 marca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo", rejon ulicy Lewandowskiego, część A w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w czwartek, 22 marca 2018 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Rady Osiedla Morasko - Radojewo na ul. Morasko 57 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Kijowski - kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 87, Magdalena Drabent - koordynator projektu, tel. 61 639 64 85;

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Joanna Francuz-Jankowska, tel. 61 878 15 03.

Konsultacje społeczne potrwają od 22 marca do 12 kwietnia 2018 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej