Konsultacje społeczne "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019 - 2025"

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025"

Celem planowanych konsultacji jest upowszechnienie założeń dokumentu oraz zebranie uwag i sugestii interesariuszy, które przyczynią się do wzbogacenia tego dokumentu o istotne dla młodych kwestie, tak by jak najpełniej odpowiadał na ich potrzeby i oczekiwania.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania, Młodzieżową Radę Miasta Poznania, samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych i artystycznych na terenie Poznania, samorządy studenckie uczelni z siedzibą na terenie Poznania, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty.

Za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej.

Konsultacje społeczne potrwają od 11 do 25 września 2018 r.

Pisemne uwagi i propozycje w ramach przedmiotu konsultacji społecznych można składać od 11 do 25 września 2018 r.:

  • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę mailową na adres: rmwm@um.poznan.pl;
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta I Współpracy Międzynarodowej, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (decyduje data stempla pocztowego) oraz
  • osobiście w sekretariacie Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, ul.Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godzinach pracy Urzędu, w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Ponadto w sprawach dotyczących Polityki, oraz wszelkich pytań związanych z przedmiotowym zagadnieniem można kontaktować się z panią Iwoną Matuszczak-Szulc - Dyrektorem Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.30 pod numerem telefonu: 61 878-56-95.

Poniżej zamieszczamy projekt "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025"

Serdecznie zapraszamy do aktywnego konsultowania przedłożonego dokumentu, Państwa opinie i sugestie będą miały znaczący wpływ na jego końcowy kształt, tym bardziej zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej