Konsultacje społeczne dotyczące nowego zagospodarowania zieleni wokół Fortu VII w Poznaniu

Tereny zieleni wokół Fortu VII czekają zmiany. Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowal projekt zagospodarowania ścieżki za Fortem VII.

Chcielibyśmy aby teren ten stał się bezpieczniejszy i bardziej dostępny dla mieszkańców.

W ramach inwestycji planowane jest stworzenie przyjaznego ciągu komunikacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców poprzez uporządkowanie terenu zieleni, utwardzenie istniejącego przedeptu, poprawę bezpiewczenstwa użytkowników oraz stworzenie wygodnego miejsca rekreacji dla mieszkańców.

11 grudnia rusząją konsultacje społeczne dotyczące tego projektu. Konsultacje potrwają do 27 grudnia 2019 r.

W tym terminie odbędzie się internetowa geodyskusja wraz z prezentacją projektu na interaktywnej mapie. Na podanej poniżej stronie będzie można zapoznać się z projektem i opisami poszczególnych jego części, a także wypowiedzieć się w internetowej dyskusji i w ten spsób przesłać swoje opinie, sugestie i uwagi.

Projekt i dyskusja dostępne od 11 grudnia 2019 r.

Zachęcamy :zobacz projekt i weź udział w dyskusji na stronie:

www.wola.geodyskusja.pl

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej