PRZEDŁUŻENIE TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU z konsultacji społecznych dotyczących projektu projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.

Uprzejmie informujemy, że zostaje wydłużony termin publikcji raportu z konsultacji społecznych dotyczących projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania do dnia 19 czerwca 2020 (na podstawie § 13 ust. 2 uchwały nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania).

Wydłużenie terminu publikacji wskazanego wyżej raportu uwarunkowane jest koniecznością wykonania dodatkowych prac związanych z ustosunkowaniem się do wniosków złożonych w ramach ww. konsultacji, których prowadzenie z powodu pandemii COVID-19 było i jest znaczenie utrudnione.

Wobec czego opublikowanie pełnego raportu będzie możliwe w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej