Rozpoczynamy Konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Mobilności Transportowej dla Miasta Poznania oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla tego projektu - III etap

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy konsultacje społeczne dokumentu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania oraz powiązanej z nim Oceny Oddziaływania na Środowisko. Plan Mobilności wraz z dokumentami mu towarzyszącymi mogą Państwo pobrać na dole strony. Uwagi można zgłaszać poprzez elektroniczny formularz opinii oraz na adres e-mail mobilnosc@um.poznan.pl, przy czym prosimy, aby nie dublować uwag zgłoszonych jednym kanałem, ponawiając je w drugim.

Konsultacje potrwają od 11 grudnia 2020 roku do 11 stycznia 2021 roku i w całości będą odbywały się w formie zdalnej. Z tej okazji zapraszamy na cztery e-spotkania na platformie Clickmeeting, podczas których zostanie zaprezentowany Plan Mobilności oraz omówiony proces jego przygotowywania. Uczestnicy będą mogli też zadawać pytania za pomocą czatu i rozwiewać wątpliwości związane z wypełnianiem formularza. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania oraz firmy TRAKO Projekty Transportowe. Są one otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem mobilności w Poznaniu.

Harmonogram:

14 grudnia, 10:00 https://partycypacja.clickmeeting.com/mobilny-poznan-1

14 grudnia, 17:30 https://partycypacja.clickmeeting.com/mobilny-poznan-2

15 grudnia, 17:30 https://partycypacja.clickmeeting.com/mobilny-poznan-4

16 grudnia, 13:00 https://partycypacja.clickmeeting.com/mobilny-poznan-5

Do udziału w wideospotkaniu będzie potrzebny komputer albo smartfon, który ma połączenie z internetem. Przydadzą się również słuchawki lub głośniki.

Na spotkania nie trzeba się wcześniej rejestrować, wystarczy w dogodnym terminie skorzystać z podanego wyżej linka.

Uwagi dodatkowe:

1. Konsultacje społeczne są bezpłatne dla uczestników.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Poznania jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

Szczegółoweinformacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Przypomnijmy, że Plan Mobilności będzie kompleksowym dokumentem, który obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta Poznania. Plan Mobilności oraz opracowana przez Miasto Poznań Polityka Mobilności Transportowej zastąpią dokumenty, które obecnie regulują kwestie transportu w Poznaniu, czyli Politykę Transportową Miasta z 1999 r. i programy realizacyjne, takie jak Program Rowerowy z 2017 r. oraz Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2025, wprowadzając ich aktualizację oraz uwzględniając również kwestie parkowania i rozwoju sieci drogowej.

Plan Mobilności dla Miasta Poznania od początku, czyli od stycznia bieżącego roku, jest tworzony z udziałem różnych grup zainteresowania i mieszkańcami Poznania, którzy na wcześniejszych etapach konsultacji zgłaszali swoje pomysły na działania w ramach Planu Mobilności oraz dokonywali ich priorytetyzacji. 

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania realizuje firma "TRAKO" PROJEKTY TRANSPORTOWE, konsultacje społeczne przeprowadzają Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej.

Zgłoś swoje uwagi:

Link do trony konsultacyjnej:

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej