Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania

Konsultacje społeczne projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania odbyły się w dniach od 16 marca 2020 roku do 29 kwietnia 2020 roku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji było Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania przy wsparciu Zarządu Dróg Miejskich oraz we współpracy z Gabinetem Prezydenta Urzędu Miasta Poznania. Podczas opiniowania zgłoszono łącznie 27 wniosków.

 W wyniku konsultacji projekt planu ogólnodostępnych stacji ładowania został zaktualizowany i  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych zostanie przekazany do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego celem uzgodnienia i wykonania programu przyłączania do systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Do ww. planu zostaną także załączone lokalizacje rezerwowe.

Ostateczna forma planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania będzie zależna m.in. od decyzji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

 Poniżej zamieszczamy raport z przedmiotowych konsultacji i zachęcamy do zapoznania się z nim.

Bardzo dziękujemy za przekazane wnioski i udział w konsultacjach społecznych.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej