Raport z konsultacji społecznych dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania

Konsultacje społeczne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej trwały od 24 czerwca do 31 lipca 2020.

24 czerwca rozpoczął się I etap konsultacji społecznych. W jego ramach odbyło się spotkanie z przedstawicielami rad osiedli. Równolegle na miejskim YouTubie prowadzona była także otwarta transmisja oraz dyskusja, w której udział mógł wziąć każdy zainteresowany.

Spotkanie z przedstawicielami rad osiedli odbyło się w formie wideokonferencji. Urbaniści z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej opowiedzieli o przyczynach rozpoczęcia prac nad dokumentem, wstępnych założeniach projektowych oraz roli rad osiedli i mieszkańców w procedurze zmiany Studium.

Konferencja była transmitowana na kanale YouTube Miasta Poznania, a także na stronie poznan.pl, gdzie każdy mógł śledzić jej przebieg na żywo. Dodatkowo w komentarzach na YT odbyła się  dyskusja publiczna. Wszyscy zainteresowani mogli tam wyrazić swoją opinię na temat aktualizacji Studium.

Wypowiedzi w trakcie telekonferencji, jak i opinie wyrażone w dyskusji prowadzonej w mediach społecznościowych były ważną wskazówką dla miejskich planistów. Należy jednak pamiętać, że formalne wnioski do projektu Studium musiały zostać złożone na piśmie. Wynika to z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Swoje opinie, sugestie i uwagi  dotyczące Studium można było przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Można było również przedyskutować kwestie merytoryczne z projektantami.

Poniżej zamieszczamy raport z konsultacji społecznych i zapraszamy do zapoznania się z nim.

Dziękujemy bardzo  za udział w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej