Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Poznania

"Raport z konsultacji społecznych projektu Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030"  został opracowany w ramach projektu "Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców" realizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska zgodnie z umową Nr 1/2017/DZM z dnia 12 stycznia 2017 r. przez Konsorcjum Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego i Arcadis sp. z o.o.

Przedmiotem konsultacju było zebranie opinii i propozycji mieszkańców Poznania, w sprawie projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Poznania. Konsultacje społeczne trwały od 7 do 28 grudnia 2018 r.

W dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 na ul. Garbary 82 (aula) w ramach konsultacjach społecznych odbyło się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego autorzy Planu Adaptacji przedstawili dokument i odpowiedzieli na pytania mieszkańców.

W załączonym poniżej raporcie przedstawione zostały wyniki konsultacji: zgłoszone przez Państwa uwagi i wnioski oraz sposób ich rozstrzygnięcia przez wydział, który był organizatorem konsultacji.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym raportem i dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej