Raport z konsultacji społecznych projektu "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019 - 2025"

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019 - 2025", w szczególności zebranie opinii interesariuszy na temat przedstawionego projektu, głównie w kontekście adekwatności załozonych w nim celów i działań.

Konsultacje trwały od 11 do 25 września 2018 r., a pisemne uwagi i propozycje można było przesyłać drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną oraz osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Miedzynarodowej.

W załączonym poniżej raporcie w tabeli przedstawione zostały wyniki konsultacji: zgłoszone przez Państwa uwagi oraz sposób ich rozstrzygnięcia przez wydział, który był organizatorem konsultacji.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym podsumowaniem i dziękujemy Państwu za aktywny udział w konsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej