Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania 2018

W związku z trwającym opracowywaniem Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania 2018 serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu ww. Programu. Konsultacje społeczne będzie prowadził Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w dniach od 23 marca do 15 kwietnia 2018 r.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu, w tym w szczególności proponowane działania ograniczające hałas komunikacyjny na terenie miasta Poznania.

Celem konsultacji będzie zapoznanie mieszkańców i podmiotów odpowiedzialnych za realizację Programu z projektem Programu oraz przedstawienie zawartych w nim założeń, zebranie opinii, uwag, postulatów i propozycji do projektu Programu oraz rozpowszechnienie wiedzy w zakresie metod ochrony środowiska przed hałasem.

Projekt dokumentu od 23 marca 2018 r. zostanie podany do publicznej wiadomości na portalu "Środowisko"- oficjalnej stronie internetowej Miasta: www.poznan.pl/srodowisko, w zakładce "Plany i programy" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania www.bip.poznan.pl/bip/news/, w zakładce  "Inne  komunikaty" , a także  na platformie konsultacji społecznych, na portalu www.poznan.pl/konsultujemy.

Ponadto projekt dokumentu w wersji wydrukowanej będzie dostępny w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu 7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku, w pokoju 210).

Informacji w zakresie projektu Programu udziela Wydział Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 61 878-40-62.

 Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków w terminie 23 dni tj. od 23 marca do 15 kwietnia 2018 roku włącznie.

Uwagi i wnioski można będzie wnosić - pobierając i wypełniając formularz konsultacji (dostępny od 23 marca 2018 r. na ww. stronach) :

-       na piśmie, na adres: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań,

-       drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl,

-       osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku, w pokoju 210).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej