Konsultacje społeczne dotyczące Programu zrównoważonego rozwoju kultury dla Poznania- zapowiedź

Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania od września 2017 r. przygotowuje się do stworzenia Programu zrównoważonego rozwoju kultury dla Poznania (jako metropolii) w formie "przewodnika" dla twórców i odbiorców kultury.

Proces tworzenia dokumentu strategicznego ma charakter procesu przebiegającego - podobnie jak w przypadku Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ - partycypacyjnie m.in. poprzez organizowane w jego ramach spotkania w formie warsztatów z twórcami i odbiorcami kultury, dyskusje ze specjalistami przy jednoczesnym analizowaniu dokumentów dotyczących poznańskiej kultury, badaniu trendów etc.

W ramach ww. procesu przeprowadzono już 5 spotkań warsztatowych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury, animatorów i innych przedstawicieli poznańskiego środowiska kulturalnego.w następujących dniach:

08-09.11.2017 - Centrum Kultury Zamek),01.12.2017 -Concordia Design, 15.12.2017- Concordia Design, 18.01.2018- Biblioteka Raczyńskich.

Aktualnie Wydział Kultury przygotowuje się do spotkań z odbiorcami kultury nieuczestniczącymi w poznańskich wydarzeniach kulturalnych, starając się zbadać powody ich nieobecności oraz bariery w dostępie do ww. wydarzeń. 4 Spotkania  zostaną przeprowadzone na zasadzie próby, gdzie rekrutację osób na spotkania przeprowadza operator procesu badawczego firma METAPHORE. Warsztaty te zaplanowano w dniach 26 i 27 lutego 2018 oraz 2 i 6 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta Poznania.

Na podstawie odbytych spotkań, zebrany materiał zostany ujęty w jednym opracowaniu. Tak przygotowany projekt dokumentu  zostanie poddany ogólnym konsultacjom społecznym z mieszkańcami w połowie maja 2018 r., a powstałe w ich ramach uwagi zostaną uwzględnione w ostatecznym dokumencie strategicznym miasta.

Nadrzędnym celem ww. konsultacji społecznym będzie wzmocnienie potencjału drzemiącego w środowiskach twórców, działających  na rzecz mieszkańców Poznania.

Już teraz serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne planowane przez Wydział Kultury w maju 2018 r.!

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej