Raport z II etapu konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania - KONSULTACJE ONLINE

"Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy drugi etap konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania.

Raport jest podsumowaniem II etapu konsultacji społecznych dotyczacych Planu Zrównowazonej Mobilnosci Miejskiej dla Miasta Poznania (PZMM lub Plan Mobilnosci).

Ze wzgledu na stan epidemii ten etap konsultacji przeprowadzony został całkowicie za posrednictwem internetu. W ramach konsultacji zostało zorganizowanych pięć wideospotkań konsultacyjnych. Jedno spotkanie było otwarte dla wszystkich mieszkanców, pozostałe zakładały udział zidentyfikowanej grupy interesariuszy: pracowników urzedu i miejskich spółek oraz ekspertów, radnych osiedlowych, aktywistów społecznych i przedstawicieli organizacji pozarzadowych oraz dzieci i młodziezy.

Celem spotkań było zapoznanie uczestników z diagnozą sytuacji mobilnosciowej w Poznaniu poprzedzajacą proces tworzenia Planu Mobilnosci, przedstawienie obszarów powstajacej Polityki Mobilnosci Transportowej oraz zaprezentowanie wniosków z I etapu konsultacji PZMM. Podczas spotkań uczestnicy mieli mozliwość zadawania pytan oraz dzielenia sie swoimi przemysleniami do zaprezentowanych tematów.Drugim, nie mniej ważnym elementem konsultacji był elektroniczny formularz opinii. Uczestnicy zostali poproszeni w formularzu o posegregowanie działań w ramach kilkunastu obszarów, które ich zdaniem powinny znaleźć sie w Planie Mobilnosci.

Raport został również zamieszczony na portalu poznan. pl w zakładce Transport - Mobilny Poznań.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji i dziękujemy wszystkim za aktywny udział w spotkaniach!

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania realizuje firma "TRAKO" PROJEKTY TRANSPORTOWE, konsultacje społeczne przeprowadzają Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej."

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej