Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu " Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025"

W dniach od 28 grudnia 2018 do 18 stycznia 2019 odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014 - 2025, stworzonego w świetle wytycznych płynących z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz "Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Poznaniu autobusów zeroemisyjnych", zleconej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Zakres aktualizacji Planu Transportowego wynika z wymogów Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz bieżących prac prowadzonych w Poznaniu.

Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  dla aktualizacji Planu Transportowego nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na niewielki zakres modyfikacji tego dokumentu, a realizacja zapisanych w nim działań nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Poniżej raport z konsultacji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej