Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany organizacji ruchu na ulicy Swoboda

Od 30 kwietnia do 21 maja 2021 trwały konsultacje społeczne Miejskiego Inżyniera Ruchu dotyczące zmiany organizacji ruchu na ul. Swoboda.

Przedmiotem konsultacji społecznych było uzyskanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Poznania w sprawie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Swoboda, czego efektem będzie zmiana organizacji ruchu na przedmiotowej ulicy.Dokumentacja projektowa, obejmowała dwa warianty zmian organizacji ruchu, tj. wprowadzenie ulicy jednokierunkowej od ulicy Marcelińskiej do ulicy Świt (Wariant W2) lub zachowanie ulicy dwukierunkowej przy jednoczesnej redukcji miejsc postojowych (Wariant W1).

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do dokumentacji będącej przedmiotem konsultacji społecznych oraz spotkania online z mieszkańcami i organami osiedla Grunwald Północ.

W trakcie trwania konsultaci społecznych 11 maja 2021 odbyło się spotkanie konsultacyjne  online z mieszkańcami na platformie zoom, podczas którego propozycje zostały szczegółowo omówione przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Podczas konsultacji społecznych wpłynęło 83 wnioski, opinie i uwagi.

24 opinie dotyczyły się opowiedzenia za wariantem W2, 0 opinii za wwariantem W1.

26 wniosków dotyczyło zmian w organizacji ruchu takich jak: likwidacja słupków, domalowanie pól wyłączonych z ruchu, kopert dla niepełnosprawnych, dostaw itp, 10 pozostawienia ulicy Swoboda bez zmian.

23 wnioski wykraczały poza zakres przedmiotu konsultacji społecznych i dotyczyły kwestii związanych z przebudową ulicy, budową parkingów i ulic.

Poniżej zamieszczamy podsumowanie konsultacji społecznych przygotowane przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Dziękujemy serdecznie za udział zarówno w spotkaniu konsultacyjnym i wyrażenie opinii w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej