Raport z konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutu Osiedla Św. Łazarz

Konsultacje społeczne prowadził Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

Konsultacje trwały od 9 do 30 listopada 2020.

Przedmiotem konsultacji społecznych była zmiana statutu polegająca na uchyleniu § 41-43 statutu Osiedla Św. Łazarz, co skutkowałoby  likwidacją utworzonej na terenie Osiedla jednostki niższego rzędu  - Rejonu Targowe.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej - osiedla określa Rada Miasta odrębnym statutem, a zatem to Rada Miasta Poznania podejmuje rownież uchwałę w sprawie zmiany statutu Osiedla po konsultacjach z mieszkańcami.

Wynik konsultacji zostanie przedstawiony Radzie Miasta Poznania.

Poniżej zamieszczamy Raport z przedmiotowych konsultacji społecznych.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej