Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących koncepcji przebudowy trasy tramwajowej w ul. Unii Lubelskiej

W ramach przeprowadzonych między 8.08.2016 r. a 22.08.2016 r. konsultacji społecznych koncepcji dotyczących przebudowy trasy tramwajowej w ul. Unii Lubelskiej do ZTM złożono 20 wniosków w tym jeden wpłynął po terminie.

Po wnikliwej analizie zgłoszonych postulatów, a także na podstawie opinii projektanta oraz jednostek miejskich: Wydziału Transportu i Zieleni, Zarządu Dróg Miejskich, Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. zo.o., Zarząd Transportu Miejskiego wskazał następujące rekomendacje:

  • należy zaprojektować przy wszystkich przejściach dla pieszych przejazdy rowerowe, jeśli istnieje możliwość kontyuowania jazdy rowerem po drugiej stronie ulicy;
  • jeśli warunki terenowe na to pozwolą, należy zastosować opaskę wykonaną z innej nawierzchni oddzielająca chodnik od drogi rowerowej:
  • w związku z ograniczeniami terenowymi należy skorygować układ torowy na pętli w celu ograniczenia jej przestrzennego zasięgu, przy jednoczesnym zachowaniu przesiadki "drzwi w drzwi";
  • należy skorygować szerokość jezdni ulicy Projektowanej (3) do 6,5 m (analogicznie jak dla pozostałych ulic Projektowanych).

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem  - kompletnym podsumowaniem przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej