Przesyłanie uwag do koncepcji przebudowy ulicy Św. Marcin

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 537/2013/P z dnia 06 sierpnia 2013r., w sprawie sposobu opiniowania projektów przebudowy układu drogowego, na wniosek Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, przywrócona zostaje do opiniowania koncepcja "Przebudowy układu komunikacyjnego ulicy Św. Marcin na odcinku od ul. Kościuszki do al. K Marcinkowskiego oraz al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Podgórnej w Poznaniu". 

Opinie do koncepcji można składać do dnia 10.04.2015 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej