Konsultacje Golęcina i Rusałki

Raport z konsultacji społecznych "Golęcin i Rusałka - wizje przyszłości w opiniach głównych interesariuszy".

Konsultacje trwały od 16  maja do 15 sierpnia 2014 r.

Skróconą wersję raportu można pobrać (poniżej załącznik)

Pełna wersja raportu - z uwagi na ograniczenia techniczne transferu danych - dostępna jest na wniosek na adres mailowy konsultacje@um.poznan.pl Zostanie ona przekazana za pomocą programu we-transfer.

Załączniki


Miasto Poznań we współpracy z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji, zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania terenów Golęcina oraz okolic Rusałki.

Głównym przedmiotem konsultacji jest:

  • zebranie opinii na temat zagospodarowania przestrzennego dla terenu Golęcina i Rusałki.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przedstawiania sugestii i opinii za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego tutaj

Ankieta została skonstruowana w oparciu o narzędzie Netigate i jest dostępna w terminie od 27 maja do 30 czerwca.

Zebrane w ten sposób opinie będą brane pod uwagę przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania tego terenu.

Opinie mieszkańców zbierane są:

  • poprzez punkt informacyjno-konsultacyjny - podczas festynu na Golęcinie (24 maja)
  • za pośrednictwem formularza internetowego (26 maja - 30 czerwca)
  • za pośrednictwem ankieterów na Golęcinie i w centrum miasta przy pomniku Starego Marycha w godzinach 11.00-17.00  (5,6,7,8 czerwca)
  • w ramach warsztaty kreatywnych z  interesariuszami terenów Golęcina i Rusałki (30 maja)
  • w ramach debaty kreatywnej z mieszkańcami (14 czerwca)
  • poprzez przesyłanie swoich uwag i opinii na adres konsultacje@um.poznan.pl (do 30 czerwca)

Załączniki