Konsultacje społeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Poznania

W imieniu Prezydenta Miasta Poznania zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Poznania w ramach procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dokumentu.

Konsultacji podlegać będzie projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), który umożliwi Miastu występowanie o dofinansowanie zadań ujętych w przedmiotowym planie ze środków unijnych i krajowych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020.

Ponieważ ważnym elementem w tworzeniu PGN  jest uczestnictwo mieszkańców, celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii odnośnie projektu Planu.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania.

W dniach od 30 listopada do 14 grudnia 2015 r. można wyrazić swoją opinię i złożyć uwagi do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Poznania za pomocą formularza elektronicznego.

Formularz elektroniczny dotyczący możliwości wyrażenia swojej opinii i uwag do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej TUTAJ

Pisemne uwagi lub zapytania do projektu Planu (PGN) można przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn.metropoznan@carobonengineering.pl, w terminie wskazanym wyżej.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Poznania oraz skorzystania z możliwości złożenia swoich opinii i uwag.

Załączniki