Podsumowanie konsultacji dotyczących projektu strefy uspokojonego ruchu w obszarze III i IV

Konsultacje koncepcji uspokojenia ruchu na obszarze ograniczonym ulicami: Święty Marcin, Podgórna, Garbary, Krakowska, Królowej Jadwigi, al. Niepodległości trwały od 5 do 28 kwietnia 2017 r.

Konsultacje zostały poprzedzone warsztatami eksperckimi 23 marca 2017 r. oraz ulicznymi badaniami ankietowymi, które zostały przeprowadzone 30, 31 marca i 1 kwietnia 2017 r. W ramach konsultacji 5 kwietnia 2017 r. odbyło się ogólnodostępne spotkania z mieszkańcami. Zainteresowani mieli również możliwość wypowiedzenia się podczas sondażu ulicznego, który odbywał się od 26 do 28 kwietnia na poznańskich ulicach.

Adres poczty internetowej zdmstrefa30@zdm.poznan.pl czynny był od 3 do 28 kwietnia 2017 roku. Wszyscy zainteresowani mogli przesyłać swoje uwagi i sugestie. W wyznaczonym terminie wpłynęło 68 maili.

23 maja 2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami poświęcone podsumowaniu konsultacji na temat wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu w obszarze III i IV.

W związku z rozpoczętą przebudową ul. Święty Marcin pod koniec kwietnia b2017 r. została podjęta decyzja o wstrzymaniu realizacji projektu. W celu minimalizacji utrudnień komunikacyjnych związanych z przebudową ul. św. Marcin i zachowania możliwie najlepszych warunków ruchu, zwłaszcza w pierwszym okresie prac budowlanych, wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu zostało zawieszone do wiosny 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z Podsumowaniem konsultacji, które znajdą Państwo w załączniku poniżej, a także na stronie Zarządu Dróg Miejskich w zakładce Projekty Drogowe TUTAJ, gdzie do pobrania możliwe są wszystkie konsultowane projekty.

Informujemy również, że niniejsze podsumowanie konsultacji nie oznacza zakończenia prac nad obszarami III i IV strefy uspokojonego ruchu. Między innymi w oparciu o uwagi otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej, spotkań z mieszkańcami oraz wyniki przeprowadzonych badań ruchu, projekt będzie jeszcze analizowany.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej