Konsultacje społeczne dotyczące modernizacji ulicy Dąbrowskiego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących modernizacji ulicy Dąbrowskiego.

Przedmiotem konsultacji jest modernizacja odcinka ulicy Dąbrowskiego od ulicy Prusa do ulicy Roosevelta.

Konsultacje społeczne przeprowadza Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania z firmą badawczą Public Profits sp. zo.o.

Konsultacje społeczne mają na celu:

-zebranie informacji o preferowanych przez interesariuszy sposobach zagospodarowania przedmiotowego odcinka ulicy Dąbrowskiego,

-ocenę koncepcji przeprowadzonych rozwiązań,

-wypracowanie rekomendacji co do rozwiązania docelowego.

Konsultacje mają służyć również znalezieniu odpowiedzi na pytania i problemy dotyczące przyszłego wyglądu ulicy Dąbrowskiego, oceny natężenia ruchu, poziomu bezpieczeństwa, transportu publicznego,włączenia ulicy Dąbrowskiego do Strefy 30, wydzielenia kosztem części chodnika ścieżki rowerowej, zastąpienia kostki brukowej powierzchnią asfaltową,  zmiany zasad parkowania, oddzielenia torowiska tramwajowego od pasa ruchu samochodowego.

W październiku 2016 r. przeprowadzono spacer badawczy na ul. Dąbrowskiego mający na celu wstępną analizę w zakresie możliwości przewidywanych rozwiązań. Przeprowadzono również sondaż uliczny.

Konsultacje to kolejny element działań na temat planów modernizacyjnych ulicy Dąbrowskiego.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania a w szczególności mieszkańców ulicy Dąbrowskiego i okolicznych ulic.

28 listopada 2016 r. o godzinie 17.00 w Domu Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19 odbędą się Warsztaty Pomysłów, mające na celu zebranie głównych nurtów, pomysłów oraz priorytetów dotyczących wskazanego odcinka ulicy Dąbrowskiego. Warsztaty Pomysłów zostaną przeprowadzone z udziałem mieszkańców, zainteresowanych organizacji pozarządowych, zainteresowanych przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji kulturalnych, przedstawicieli Miasta. Zapisy na spotkanie warsztatowe zbierało Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania.

Na potrzeby akcji zostaną uruchomione trzy punkty konsultacyjne dla mieszkańców działające w następujących lokalizacjach i godzinach:

02 grudnia 2016 w godzinach 9.00 - 17.00 przy przystanku tramwajowym przy ul. Prusa,

05 grudnia 2016 w godzinach 10.00 - 18.00 u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Mickiewicza,

06 grudnia 2016 w  godzinach 9.00 - 17.00 przy Teatrze Nowym

Głównym założeniem punktów konsultacyjnych jest przekazanie informacji dotyczących planów modernizacyjnych dla szerszego grona interesariuszy.

W punktach konsultacyjnych będą rozdawane ankiety w formie pocztówek, które po wypełnieniu będzie można złożyć do specjalnych skrzynek.

Ankiety będą zawierały kilka zasadniczych pytań dotyczących wyboru najważniejszych priorytetów czy pomysłów.

Wszyscy, którzy chcieliby jeszcze podzielić się swoimi spostrzeżeniami, mogą do czwartku 8 grudnia 2016 wypełnić ankietę przez internet. TUTAJ.

Na zakończenie zostanie przeprowadzony Warsztat konsultacyjno - oceniający w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w Domu Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w warsztacie zapraszamy do zapisania się drogą mailową na adres: piotr_izydorski@um.poznan.pl.

Informacje dotyczączące warsztatu i ankiety TUTAJ

Seredecznie zapraszamy wszystkich zinteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i przekazania swojego zdania na temat przyszłości tego fragmentu ulicy Dąbrowskiego.

Załączniki