Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024

W dniach od 10 lipca do 31 lipca 2017 roku Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania przeprowadził konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu programu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można było składać na formularzu konsultacji przez okres 21 dni zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres Wydziału Ochrony Środowiska, jak i drogą elektroniczną na dedykowany adres mailowy: wos@um.poznan.pl

Konsultacje miały na celu zebranie opinii dot. projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku, w tym w szcególności odnoszących się do wizji, misji i celów strategicznych dokumentu oraz obszarów interwencji z miernikami i wskaźnikami wdrażania Programu, a także priorytetów ekologicznych wraz z harmonogramem wdrażania Programu.

Do udziału w konsultacjach zapraszeni zostali wszystkich mieszkańcy Poznania oraz jednostki samorządowe gmin sąsiadujących z miastem Poznań, a także uczestniczyli w nich członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Ochrony Środowiska.

W trakcie trwania konsultacji wpłynęło łacznie 17 uwag do projektu, spośród których:
- 5 uwag uwzględniono,
- 7 uwag uwzględniono częściowo,
- 5 uwag nie uwzględniono.

Poniżej znajdą Państwo Protokół oraz Raport z odbytych konsultacji. Zapraszamy do lektury!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej