Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016 -2020"

Konsultacje społeczne  zostały przeprowadzone w okresie od 01 do 16 czerwca 2016 r.

Adresowane były do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Poznania, którzy ukończyli 18 rok życia, a w szczególności rodziców wychowujących dzieci do 3 roku życia.

Konsultacji podlegał projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016 - 2020", w tym w szczególności cele i zadania, które będą realizowane do 2020 r. przez Miasto Poznań, w celu wsparcia rodziców w opiece i wychowaniu dzieci do 3 roku życia.

 Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców:

  • odnośnie opracowywanego projektu,
  • odnośnie zaprogramowanych celów i zadań, które Miasto Poznań będzie realizować do 2020 roku.

W terminie od 01 do 16 czerwca 2016 r. można było składać drogą elektroniczną pisemne uwagi i propozycje do projektu uchwały, będącego przedmiotem konsultacji  do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

W załączniku możecie Państwo zapoznać się z raportem z konsultacji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej