Koncepcja funkcjonalno-użytkowa nowego schroniska dla zwierząt w Poznaniu.

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nowego schroniska dla zwierząt planowanego przy ul. Kobylepole w Poznaniu, Usługi Komunalne wystąpią z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia.

Przeprowadzenie drugiego etapu konsultacji nastąpi po zakończeniu postępowania w tej sprawie i pozwoli na upublicznienie jego wyników. 
----------------------------------------------------------------------------


Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz wszystkie organizacje pozarządowe (w szczególności te, które statutowo zajmują się ochroną zwierząt) do wzięcia udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących koncepcji funkcjonalno-użytkowej nowego schroniska dla zwierząt w Poznaniu planowanego przy ul. Kobylepole.

Spotkanie odbędzie się 21 listopada br. (czwartek) o godzinie 16:30 w Sali Białej, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Celem konsultacji jest:
* zapoznanie uczestników z ww. koncepcją oraz przedstawienie zawartych w nich założeń,
* zebranie opinii i uwag do ww. koncepcji.

Podstawowym celem nowego schroniska dla zwierząt w Poznaniu jest stworzenie miejsca możliwie najbardziej przyjaznego zwierzętom i ludziom.
Koncepcja funkcjonalno-użytkowa zakłada powszechnie przyjęty w krajach europejskich standard dla opieki nad maksymalnie 350 psami i 350 kotami oraz innymi zwierzętami towarzyszącymi. Uwzględnia ona optymalne warunki dla zwierząt przebywających w schronisku, jak również potrzeby klientów schroniska zainteresowanych adopcją oraz innych osób zaangażowanych w działania na rzecz zwierząt.
W związku z dużym potencjałem miejsca lokalizacji nowego schroniska, koncepcja przewiduje ewentualną rozbudowę obiektu, wynikającą z większych potrzeb Miasta związanych z liczbą zwierząt przebywających w schronisku. 
Umożliwia także uruchomienie dodatkowych funkcji skierowanych dla właścicieli zwierząt, tworzących przyjazną przestrzeń: hotelu dla zwierząt; osobnego specjalistycznego ogólnodostępnego zakładu weterynaryjnego, czy też atrakcyjnych, ogólnodostępnych wybiegów dla zwierząt dostosowanych do przeprowadzania szkoleń. Istnieje także możliwość utworzenia miejsca spopielania zwłok zwierząt. Funkcje te będą uruchamiane przez potencjalnych, zainteresowanych partnerów komercyjnych Miasta, w ramach całego kompleksu schroniska.

Kontakt w sprawach organizacyjnych dot. spotkania:
Biuro Prezydenta UMP, Sylwia Stec, tel. 61 878 58 89.

Załączniki