Konsultacje społeczne dotyczące dwóch koncepcji nowej fasady dawnego budynku Dworca PKP w Poznaniu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących dwóch koncepcji nowej fasady dawnego budynku Dworca PKP w Poznaniu.

Konsultacje mają na celu  zebranie opinii mieszkańców, ekspertów i interesariuszy na temat przedstawionych dwóch koncepcji fasady Dworca PKP w Poznaniu.

Konsultacje będą polegać  w szczególności na :

1) zaprezentowaniu wizualizacji dwóch wariantów fasady Dworca PKP,

2) debacie z mieszkańcami, interesariuszami oraz ekspertami,

3) badaniach opartych na ankiecie internetowej.

Proces konsultacyjny zakończy się 30 listopada 2015 r.

W środę, 28 października 2015 r. o godzinie 17.00, w Centrum Kultury Zamek odbyła się Debata na temat modernizacji starego Dworca PKP w Poznaniu z udziałem mieszkańców, interesariuszy i ekspertów.

W dniach od 05 do 25 października 2015 r. została przeprowadzona ankieta internetowa dotycząca wyboru jednej z dwóch koncepcji fasady Dworca PKP w Poznaniu.

  • I wariant: Zachowanie i rewitalizacja istniejącej fasady Dworca (nawiązanie do elewacji przedwojennej),
  • II wariant: Odbudowa przedwojennej fasady Dworca.

W ankiecie internetowej wzięło udział 4252 respondentów.

Respondeci zagłosowali na:

  • I wariant: 1174 osoby, co stanowi 27,61 % głosujących,
  • II wariant: 3078 osób, co stanowi 72,39% głosujących.

W załączniku możecie Państwo zapoznać się z wynikami ankiety internetowej dotycząca wyboru jednej z dwóch koncepcji fasady Dworca PKP w Poznaniu.

Załączniki